W ramach współpracy z firmami lub instytucjami oferujemy szkolenia z umiejętności miękkich. Projektujemy i realizujemy warsztaty oraz treningi  w zakresie:

  • asertywności
  • radzenia sobie ze złością
  • porozumienia bez przemocy
  • ogólnych umiejętności społecznych.