Agnieszka Bochenek-Żelazny - ZnanyLekarz.pl

 

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w nurcie integracyjnym oraz Terapii Schematu, udzielam konsultacji psychologicznych oraz prowadzę psychoterapię indywidualną dla osób dorosłych i młodzieży oraz terapię par i małżeństw.
Udzielam pomocy osobom, które: doznają trudności w bliskich relacjach, cierpią z powodu wahań nastroju, nadmiernego stresu, doznają niezrozumiałych dla nich objawów, pochodzą z rodzin alkoholowych lub dysfunkcyjnych, mających trudną sytuację życiową, czują się wypalone zawodowo.Pracuję z osobami z zaburzeniami: osobowości,  nastroju, lękowymi.
Przestrzegam zasad Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Wykształcenie
-Szkoła Terapii Schematu -prowadzona przez Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie we współpracy z International Society of Schema Therapy
-4 letnie  Studia Podyplomowe  z Psychoterapii Integracyjnej  W Profesjaonalnej Szkole Psychoterapii prowadzone przez Instytutu Psychologii Zdrowia akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne
-Wyższa Szkoła Nauk Społecznych Pedagogium -Studia podyplomowe na kierunku: Coaching
-Studium Pomocy Psychologicznej prowadzone przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP
-Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie – kierunek: Społeczna Psychologia Kliniczna - mgr psychologii

 

Dodatkowe szkolenia specjalistyczne:

Szkolenie: EMDR (Eye movement Desensitization and Reprocessing) -poziom pierwszy

Szkolenie: Zastosowanie Terapii Schematu w pracy z osobami LGBT.
Szkolenie z zakresu zastosowania Terapii Schematu u klientów z zaburzeniami seksualnymi.
Szkolenie Techniki wyobrażeniowe w Terapii Schematu.

Szkolenie Terapia Par technikami Terapii Schematu.
Szkolenie II stopnia „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach”
Szkolenie I stopnia „Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach”
Rola urazów psychicznych w problematyce psychoz.
Zastosowanie treningu meta-poznawczego w pracy z osobami w kryzysie psychotycznym
Zapobieganie wypaleniu zawodowemu w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
Psychoterapia problemów występujących w związkach i w rodzinie
Praca z rodziną w kryzysie
Kurs rozwijający kompetencje komunikacyjne wg M.B. Rosenberga „Porozumienie bez  przemocy”
Mediacje rodzinne i społeczne
Interwencje kryzysowe w środowisku, pomoc psychologiczna i współpraca z instytucjami
Zagadnienia praktyczne w pracy terapeutycznej z osobowością typu borderline
Choroba psychiczna i uzależnienia – specyficzne aspekty pracy z osobami z podwójną diagnozą

Uzyskane certyfikaty

-Certyfikat Terapeuty Schematów nr 2065- nadany przez  International Society of Schema Therapy
-Certyfikat asystenta osoby autystycznej - nadany przez Ośrodek Integracji Społecznej,
-Certyfikat terapeuty środowiskowego- nadany przez Polskie Towarzystwo Psychiatrii Środowiskow

 

 

Aneta Pajączkowska - ZnanyLekarz.pl

 

 

 

Jestem specjalistą terapii uzależnień.  Pracuję z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków itp. oraz uzależnionych behawioralnie jak hazard, internet itp., osoby współuzależnione, z syndromem DDA i DDD.  Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową dorosłych i młodzieży w nurcie poznawczo-behawioralnym.  

Wykształcenie i Doświadczenie:

Posiadam wykształcenie wyższe. Ukończyłam Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.Odbyłam staż kliniczny w Ośrodku Terapii Odwykowej Uzależnień w Toruniu w zakresie pracy indywidualnej i pracy grupowej.  Przez wiele lat podwyższam swoje kompetencje zawodowe kończąc również studia podyplomowe.

Ponadto odbyłam szereg szkoleń z zakresu pracy z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi, DDA i DDD, które są akredytowane przez Instytut Psychoprofilaktyki i Psychoterapii. Od wielu lat zgłębiam wiedzę na temat narkotyków, hazardu i innych uzależnień. Od kilku lat pracuje w Ośrodku Uzależnień w którym prowadzę terapie indywidualną i grupową osób uzależnionych i współuzależnionych. Prowadząc terapię wykorzystuję techniki z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej m.in. dialog motywujący, mediacji i negocjacji.  
  
W Akademii Zmiany przyjmuję po wczęsniejszym umówieniu telefonicznym.
Telefon kontaktowy: 796 880 240

 

                                                                         Dominika Skupińska -Fila -  ZnanyLekarz.pl

 

Ukończyłam stuadia psychologiczne o specjalności klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia z Socjoterapii i Systemowej Terapii Rodziny w Krakowie. Jestem członkie zwyczajnym Polskiego Towarzystwa psychologicznego.

Pracuję z młodzieżą, rodzicami i osobami dorosłymi od 2003 r., zajmuję się pomocą psychologiczną, poradnictwem oraz interwencją kryzysie. W trakcie mojej pracy zawodowej zdobywałam doświadczenie  pracująć w Ośrodku dla Osób Uzależnionych od narkotyków, prowadząc konsultacje w Poradni Uzależnień oraz grupę wsparcia dla rodziców i współuzależnionych. Duży obszar moich zainteresowań stanowi praca z rodziną stąd zajęcia socjoterapeutyczne oraz praca indywidualna z dziećmi i młodzieżą, prowadzenie warsztatów dla rodziców dotyczących zwiększania kompetencji wychowawczych.

Odbyłam liczne warsztaty i szkolenia dotyczące pracy z rodziną , rozwoju psychpspołecznego dzieci i młodzieży, problematyki uzależnień oraz treningi umiejętności wychowawczych.

Pracuję w kontakcie indywidualnym z pacjentem. Prowadzę warsztaty dla rodziców w celu zwiększenia kompetencji wychowawczych.Obecnie przygotowuje grupę dla dzieci w wieku 4-6 lat które mają trudności w relacjach społecznych, są nieśmiałe, słabo radzą sobie z przeżywanymi emocjami.

Prywatnie mam 3 córki, jestem miłośniczką spacerów, interesuje się dekorowaniem wnętrz.